Vladimir Komarov: Site | Blog | Photo Blog | Books Vladimir Komarov Projects: MyAstroData | MyAstroData Network | MyAstroData Finance | ArtGround | Lora Georgieva

Финансова астрология, анализ, 15-30.12.2011 ( 0 )

14 декември 2011, 23:26:37 | Категория: Бизнес астрология | Автор: Владимир Комаров

Финансова астрология, анализ, 15-30.12.2011 ( 0 )

Точно преди голямото пропадане?

 

Импулс и корекция - Вълнова теория на ЕлиътТози анализ е предназначен за запознати с основите на вълновата теория на Елиът и на техническия анализ на финансовите пазари, както и запознати поне с базовата астрологична терминология. Ако читателят не попада в нито една от двете категории, би било добре, ако чете анализа от перспективата на следната теза:

Противно на общоприетата представа, че новините - и слуховете - движат финансовите пазари, вълновият анализатор приема за движеща сила обществените настроения и знае, че новините са следствие, а не причина. Цялата информация, от която се нуждае, за да направи своя анализ се съдържа в графиката - моделите на "поведение", които цената на дадения финансов инструмент рисува във времето. Във вълновата теория на Елиът тези модели - wave patterns - са познати като импулси по посока на тренда и различни видове корекции в посока, обратна на тренда.

От своя страна финансовата астрология работи с различни цикли и астрологични събития, които са в корелация с промяната на споменатите обществени настроения. И не в смисъл, че те ги предизвикват, а по-скоро астрологичната динамика е като стрелките на огромен космически часовник, който отразява кога е дошло времето за следващата точка на пречупване, промяна в обществените настроения и в частност тези на инвеститорите и като следствие, промяна в тренда.

 

Повечето от нещата, които ще опиша в този бюлетин са вече дискутирани в страницата за "Финансова астрология и технически анализ" във Facebook. Тук ще направя обобщение.

Прогнозата относно DJIA - и S&P500 - е, че сегашното корективно движение най-вероятно ще приключи в периода 15.12-20.12 +/- 1-2 дена.

Преди да опиша основанията за прогнозата от гледна точка на финансовата астрология, нека да дам обзор на ситуацията от гледна точка на вълновата теория на Елиът.

DJIA Weekly, 2007-2011

Фиг. 1: DJIA Weekly, 2007-2011

10.2007 DJIA направи исторически връх при 14 198.10 пункта. Последната положителна сесия беше на 09.10.2007, а самият връх - като най-висока постигната стойност или цена HIGH - на 11.10.2007. След това до 06.03.2009 движението беше на юг, като индексът загуби повече от половината от стойността си. Дъното беше при 6 469.95 пункта, 54.43% спад. Това движение е под формата на низходящ импулс, както се вижда на графиката, фиг. 1. След него следва корекция, от 03.2009 до 05.2011, под формата на ясно различими три a-b-c вълни - zig-zag, 5-3-5.

На 02.04 тази година, на базата на указания на Jeanne Long, направих прогноза, че тази корекция - т.нар. "излизане от кризата" - ще приключи между 02.05-12.05 и низходящият тренд ще бъде възстановен. Индексите направиха връх на 02.05.

DJIA Daily, 05-12.2011

Фиг. 2: DJIA Daily, 05-12.2011, SE - Solar Eclipse, LE - Lunar Eclipse

От 02.05 до 04.10 имаме 5-вълново импулсивно движение за 1-ва вълна от този възстановен низходящ тренд. От 04.10 до момента се намираме във възходящо корективно движение, което - според един от сценариите приключи на 27.10, но според други тогава приключи само първата част от корекцията, вълна A ( W ).

Това, което очаквам да се случи между 15-20.12 е именно краят на тази 2-ра вълна и начало на солиден sell off, който ще отведе цената далече отвъд дъното от 04.10 и вероятно близо или под дъното от 03.2009. Потенциалът или таргетът на цялото движение започнало от 10.2007/05.2011 е всъщност много, много на юг; около 1 000 и дори по-надолу пункта ( за DJIA ), според правилата и принципите на EWT.

Същата е картината и при S&P 500, различни са само ценовите нива.

 

Основанията за тази прогноза са поне тези:

1. Край на ретроградното движение на Уран
2. Край на ретроградното движение на Меркурий
3. Край на ретроградното движение на Юпитер
4. Високите стойности на Long Indicators, LI/S и LI/L
5. Цикълът Слънце-Сатурн
6. Цикълът Марс-Юпитер
7. Цикълът Венера-Уран
8. 20.12 - балансираща дата

 

1. Уран започна ретроградното си движение в началото на юли. На 06.07 беше вече стационарен, ден преди  края на 2-ра от 1-ва вълна. Това беше достатъчно близко до второто лятно Слънчево затъмнение в началото на юли. С други думи, подготовката за солидния sell off от август започна именно по това време. В момента този цикъл приключва и в съчетание с всички останали фактори, може да стартира ново движение на юг, в съотвествие и с вълновия анализ, с който започнахме. Промяната в посоката на движение - при геоцентричните сигнификатори - е важен фактор за определяне кога може да очакваме промяна в тренда. При по-бавните сигнификатори - като Уран - тази промяна може да отнеме седмици, но очевидно се случва. Това очаквам да се случи и сега. Уран е отново директен от днес, 14.12.

2. Меркурий, естественият сигнификатор на търговията, беше ретрограден от 24.11 до днес, 14.12. Това са обикновено "хлъзгави" периоди за търговия, комуникацията пропада, недоразуменията са ежедневие, мислим едно, пазарът ни казва впоследствие друго. В такива периоди е най-добре да се търгува още по-предпазливо, с намалени обеми. Началото на ретроградната фаза този път беше само ден преди Слънчевото затъмнение от 25.11 и в съответствие с тях индексът нарисува отчетливо дъно ( X ), завършвайки движението, започнало на 27.10 ( W ), вж. фиг. 2. Именно краят на това движение на Меркурий вземам като начало на времевия прозорец, в който очаквам трендът да се промени - от краткосрочно, корективно възходящ в низходящ.

3. Между 22.12 и 29.12 и Юпитер ще приключи своето ретроградно движение. Това движение започна между 26.08 и 03.09. Това е периодът, в който приключи една друга корективна вълна - 4-та от 1-ва. По принцип дори само това, че Уран става директен би ми било достатъчно, за да очаквам  промяна; в случая с намесата на Меркурий и Юпитер нещата натежават - абсолютно в съответствие с магнитуда на движението в низходяща посока, което очакваме.

Юпитер и стойностите на LI индикаторите за някои дати след 20.12 ми дават алтернатива на прогнозата - ако очакваният край на 2-ра вълна не се случи между 15.12 и 20.12, той може да се случи седмица по-късно.

4. LI или Long Indicators са индикатори, които разработвам от края на октомври / началото на ноември. Те са базирани на указанията на Jeanne Long, които пък бяха основа за прогнозата от април, че през май индексите ще формират финален за дълъг период от време ( години ) пазарен връх.

LI, 05.2011

Съществуват определени зони от Зодиака, пресичането на които често води до промяна в тренда. Тези зони са общо четири на брой - A + B/C/D, първата от които е най-важната, зона A. Разбира се, заради различната скорост на движение на астрологичните сигнификатори, една част от тях влияят по-скоро на краткосрочния тренд, докато други - по-бавните - на средно- и дългосрочния. По-бързите са обикновено като спусъци, тригери, които задействат по-бавните.

Това, което реших да направя - като надграждане към даденото от Long - е да разделя в пет групи тази динамика. По-този начин имаме пет LI индикатора: LI/D ( Daily, дневен, в който е включена Луната ), LI/S ( Short Term, краткосрочен ), LI/M ( Middle Term, средносрочен ), LI/L ( Long Term, дългосрочен ) и LI/G ( Generation, поколенчески, който се отнася само до трансцеденталните планети отвъд Сатурн - триадата Уран/Нептун/Плутон )*.

* - да, наясно съм за астрономическата дискусия дали Плутон е планета или не; напълно ирелевантна спрямо контекста на този астрологичен инструмент.

LI, 12.2011

Ще пропусна подробностите относно индикаторите, коментирали сме ги във Facebook, а така или иначе ще бъдат описани подробно във www.myastrodata.biz.

Това, което ни е нужно за целите на този преглед е да знаем, че в много случаи съчетанието на високи стойности на LI/S и LI/M или LI/L е достатъчно близко до точките на реверсия на тренда, понякога в същия ден, понякога +/- 1-2 дена преди или след това. В някои случаи подобна промяна не се наблюдава - точно по тази причина никога не трябва да се залага на информацията, получена от един единствен инструмент.

Можете да видите динамиката на индикаторите при оформянето на върха от началото на май месец, както и кои дати през декември са потенциални точки на реверсия на тренда според този инструмент: 20/21.12 е датата претендент за отчетлива промяна в тренда.

От датите, които вече са минали се забелязва 09-10.12 - в съвпад с Лунното затъмнение от 10.12, което на 9-ти, петък и на 12-ти, понеделник нарисува две дъна при DJIA в рамките на вероятната b от Y.

5. Няколко астрологични цикъла, които са били активни по време на формирането на предишни пазарни дъна или върхове са активни отново във втората половина на декември. Първият е Слънце/Сатурн.

Той е активен през лятото на 2007, малко преди историческия връх от 10.2007, отново през 03.2009 - на 08.03.2009, неделя, двете планети са в опозиция, а пазарното дъно е от 06.03, петък, когато аспектът вече се е оформял; отново в началото на май тази година - на 02.05 двете планети са в аспект куинконкс или 150°, както е отбелязано на фиг. 2; и сега, през декември, отново - от 18.12 до 20.12 са в секстил.

6. Другият астрологичен цикъл, който се засича синхронно със Слънце/Сатурн е този на Марс/Юпитер.

Този цикъл описва 1-ва вълна от intermediate порядък. На 02.05 двете планети са в съвпад; на 04.10 - квадратура, както е отразено на фиг. 2. Това, което се задава е хелиоцентричната им квадратура от 15.12 до 20.12.

7. Един от циклите, който логично - от гледна точка на финансовата астрология и природата на въвлечените сигнификатори - е свързан с DJIA е този на Венера/Уран. Между 20.12 и 22.12 двете планети са в секстил.

Т.е имаме не една, а три планети, които от ретроградни стават директни. Имаме не един, а три астрологични цикъла, свързани с DJIA, синхронно засичащи се в достатъчно тесен времеви прозорец. Имаме високи стойности на LI. И ако това не е достатъчно имаме още събития, всяко от които подсказва промяна: Луна с нулева деклинация на 17.12, Новолуние на 24.12, две ингресии: Слънцето напуска оптимистичния Стрелец на 21-22.12, а Венера влиза в непредсказуемия Водолей на 19-20.12, правейки едновременно с това аспект с управителя на знака, Уран.

8. Циклите Слънце/Сатурн и Марс/Юпитер са важни по отношение на DJIA, защото са били активни по времето на формиране на важни дъна/върхове. Чрез един от методите на Gann за "балансиране на времето" - според Mikula - се получава поредица от 8 дати, всяка от които е кандидат за точка на реверсия на тренда. И тук ще пропусна подробното обяснение, тъй като методът е обяснен още лятото в страницата за "Финансова астрология и технически анализ"; и ще бъде още по-подробно обяснен през 2012 във www.myastrodata.biz.

Една от датите, изведени чрез този метод е.. 20.12. Тя отговаря на цикъла Марс/Юпитер, но както видяхме по това време се засичат няколко важни спрямо DJIA астрологични цикъла.

Всички тези астрологични компоненти в съчетание с вълновия анализ са основата на прогнозата, която правя.

Алтернативни сценарии, каквито винаги има, както при техническия и вълновия анализ, така и при астрологичния са:

- падането може вече да е започнало: ако това е така и ако съм прав, че около 20.12 ще има значителна промяна в тренда, това би отговаряло евентуално на край на 1-ва от 3-та, например. Все пак този сценарий за момента го считам за малко вероятен;
- ако текущата корекция се усложни и върхът на 2-ра бъде забавен, следващите дати ще са вероятно януари; 

Други важни дати през втората половина на декември са: 22.12, 28.12, 31.12-01.01.

 

Идеята за бюлетина:

Идеята ми е, ако мога да пиша един подобен анализ на седмица, всяка събота или неделя; или като имам предвид малкото свободно време - поне един път в месеца по-подробен; първоначално за DJIA, в бъдеще - и за други финансови инструменти. Проучванията за този бюлетин в началото на декември ми отнеха два до три часа и днес, 14.12, отделих още три и половина; с други думи в рамките на един ден от около осем часа би трябвало да успявам да напиша post factum анализа за предишния бюлетин и новия.

Бюлетинът ще е част от платените услуги на www.myastrodata.biz, като след като премине падежът на прогнозите всеки бюлетин ще става публичен, т.е достъпен безплатно за всеки регистриран в MyAstroData сайтовете. Ще има подробна статистика каква част от прогнозите са се случили и каква - не.

Първият брой ще гледам да е онлайн на 31.12, събота.

Владимир Комаров, 14.12.2011, 23:45

Споделяне на статията в Twitter Споделяне на статията във Facebook За да не изпуснете новина: Email и RSS абонаменти

Етикети:

Всички права запазени, www.myastrodata.com © 2008-2019
Препубликуването на статиите в онлайн или печатна медия е позволено само след изрично писмено съгласие от страна на администратора на сайта, Владимир Комаров, и от страна на автора на статията, в случаите, когато статията е на гост-автор! Свободно можете да използвате фрагменти от статията под формата на цитати при условие, че цитатът е уместен и не променя смисъла на написаното, както и ако поставите директен линк към тази статия под или над цитата, задължително (използвайте permalink). Всеки линк от Ваша страна се приема като знак на добра воля в помощ за популяризирането на сериозната астрология и Ви връща моята сърдечна благодарност! Всички въпроси по темата отнасяйте директно към администратора на сайта.

Permalink: http://www.myastrodata.com/library/finansova-astrologiya-analiz-15-30-dekemvri-2011-0/

^